เค้าโครงสไลด์คืออะไร

ใน Microsoft PowerPoint เค้าโครงสไลด์ หมายถึงการออกแบบและการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ บนสไลด์ เค้าโครงสไลด์เริ่มต้นคือชื่อที่ด้านบนของสไลด์และข้อความที่อยู่ใต้ชื่อเรื่อง แต่สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่ผู้ใช้ต้องการรวมถึงข้อความรูปภาพหรือวิดีโอ เค้าโครงสไลด์สามารถพิจารณาภาพรวมของข้อมูลที่นำเสนอโดยผู้ใช้

Microsoft PowerPoint, Slide, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์