ไฟเบอร์โหมดเดี่ยวคืออะไร

ไฟเบอร์โหมดเดียว คือสายไฟเบอร์ออปติกที่ส่งสัญญาณผ่านพัลส์แสงเดียว เส้นใยโหมดเดี่ยวถูกใช้งานในระยะทางไกล อย่างไรก็ตามสายเคเบิลและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเส้นใยโหมดเดียวมักจะมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับเส้นใยแบบหลายโหมด

ไฟเบอร์, โหมดมัลติไฟเบอร์, เงื่อนไขเครือข่าย