ช่องตัวเลือกคืออะไร

ตัวเลือกช่องสัญญาณ เป็น ช่องสัญญาณ I / O ความเร็วสูง (อินพุต / เอาต์พุต) ที่เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นฮาร์ดไดรฟ์หรือซีดีรอมไปยังคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขซีดีเงื่อนไขการใช้ฮาร์ดไดรฟ์