ความปลอดภัยคืออะไร

ระบบหรือชุดของขั้นตอนที่ช่วยปกป้องข้อมูลจากการสอดรู้สอดเห็นโดยใช้รหัสผ่านการเข้ารหัสและการซ่อนข้อมูล แม้ว่าการ รักษาความปลอดภัย จะไม่รับประกันว่าข้อมูลจะไม่ถูกบุกรุก แต่ขั้นตอนพิเศษสามารถช่วยป้องกันข้อมูลจากการถูกบุกรุกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบหรือหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยช่องโหว่