อัตราการสุ่มตัวอย่างคืออะไร

อัตราการสุ่มตัวอย่าง คือความเร็วของการสุ่มตัวอย่างแสดงเป็นเฮิร์ตซ์หรือเฮิรตซ์ ตัวอย่างเช่นเมื่อสุ่มตัวอย่างภาพยิ่งอัตราการสุ่มเร็วเท่าไรภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นจะปรากฏขึ้นและยิ่งการสุ่มตัวอย่างช้าลงเท่าไหร่

การสุ่มตัวอย่างข้อกำหนดของซอฟต์แวร์