REPL คืออะไร

ย่อมา จาก read-eval-print loop REPL เป็นระดับบนสุดของการโต้ตอบกับล่ามภาษาโปรแกรมหรือเชลล์บรรทัดคำสั่ง มันให้ผู้ใช้ง่ายต่อการรับการยอมรับการแสดงออกประเมินพวกเขาและพิมพ์ผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่นเชลล์เช่น bash หรือ csh หรือล่ามแบบโต้ตอบของภาษาเช่น Python หรือ Lisp

คำย่อคอมพิวเตอร์, ล่าม, เงื่อนไขการเขียนโปรแกรม