เรเรียคืออะไร

Reia เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเปิดตัวครั้งแรกในปี 2008 ไวยากรณ์ของมันคล้ายกับทับทิม การใช้งานหลักคือการคำนวณพร้อมกันและการกระจายและการเขียนโปรแกรมที่มีความผิดพลาดสูง สนับสนุนกระบวนทัศน์การเขียนโปรแกรมหลายรายการรวมถึงการเขียนโปรแกรมเชิงประกาศจำเป็นและการทำงาน

นี่คือตัวอย่าง "Hello, World!" โปรแกรมที่เขียนใน Reia:

 "สวัสดีโลก!". ทำให้ () 

ภาษาข้อตกลงการเขียนโปรแกรม