สำนักพิมพ์คืออะไร

Publisher เป็นโปรแกรมเผยแพร่ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปของ Microsoft ที่มาพร้อมกับชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือเป็นโปรแกรมเดี่ยว

การเผยแพร่เดสก์ทอป, Office, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์