โดเมนสาธารณะคืออะไร

โดเมนสาธารณะ อาจหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. คำว่า โดเมนสาธารณะ โดยทั่วไปหมายถึงการใช้งานหรือวัตถุโดยไม่มีข้อ จำกัด งานอาจอยู่ในโดเมนสาธารณะเนื่องจากไม่ได้มีลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์หมดอายุหรือสิทธิ์การใช้งานที่ระบุอนุญาตให้ใช้งานได้

2. เมื่ออ้างถึงซอฟต์แวร์ สาธารณสมบัติ คือซอฟต์แวร์ที่สามารถแจกจ่ายและใช้งานได้อย่างอิสระ ซอฟต์แวร์โดเมนสาธารณะอาจมีหรือไม่มีการถือลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดทางธุรกิจ, ฟรีแวร์, ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ, ซอฟต์แวร์, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์