ผู้ให้บริการสาธารณะคืออะไร

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาล ตัวอย่างของ ผู้ให้บริการสาธารณะ ในสหรัฐอเมริกาคือ AT&T

ข้อกำหนดของโมเด็ม