หน่วยความจำที่ได้รับการป้องกันคืออะไร

คำว่า หน่วยความจำที่ได้รับการป้องกัน หมายถึง หน่วยความจำ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการป้องกันไม่ว่าในระดับฮาร์ดแวร์หรือระดับซอฟต์แวร์จากการเข้าถึงอย่างไม่ถูกต้องโดยกระบวนการคอมพิวเตอร์ใดก็ตาม มันถูกนำมาใช้ครั้งแรกในคอมพิวเตอร์ในปี 1970 และ 1980 แต่ไม่ได้กลายเป็นเทคนิคการคำนวณมาตรฐานจนถึงยุค 2000

ปัจจุบันการป้องกันหน่วยความจำเป็นส่วนหนึ่งของเกือบทุกระบบปฏิบัติการ (ซอฟต์แวร์) และสถาปัตยกรรมซีพียูที่ทันสมัยที่สุด (ฮาร์ดแวร์)

CPU, เงื่อนไขหน่วยความจำ, ระบบปฏิบัติการ