PNG (กราฟิกเครือข่ายพกพา) คืออะไร

ย่อมาจาก กราฟิกเครือข่ายพกพา PNG ถูกประกาศว่าเป็น PNG หรือ ping มันเป็นรูปแบบภาพบิตแมปที่ถูกบีบอัดแบบไม่สูญเสียครั้งแรกในวันที่ 10 มกราคม 1996 และกำหนดในภายหลังใน RFC 2083 ในเดือนมีนาคม 1997 PNG ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่ GIF หลังจาก Unisys และ CompuServe ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2537 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่คาดหวังสำหรับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่สร้างและแสดงภาพ GIF

คำย่อคอมพิวเตอร์, GIF, กราฟฟิค, JPEG, คำศัพท์วิดีโอ, ข้อกำหนดการออกแบบเว็บ