การขโมยความคิดคืออะไร?

คำ คัดลอกผลงาน ใช้อธิบายการกระทำของบุคคลอื่นและอ้างว่าเป็นของคุณ เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบเสนอราคาต้นฉบับและระบุแหล่งที่มาหรือถอดความส่วนที่คุณต้องการเพิ่มลงในเอกสาร

ข้อตกลงทางธุรกิจ, การโกง, อ้างอิง, ลิขสิทธิ์