PICNIC คืออะไร (ปัญหาในเก้าอี้ไม่อยู่ในคอมพิวเตอร์)

ย่อมาจาก ปัญหาในเก้าอี้ไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ PICNIC เป็นคำที่ใช้โดย IT และนักพัฒนาเพื่อแสดงว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ แต่มีผู้ใช้ในเก้าอี้ทำงานคอมพิวเตอร์

ตัวย่อของคอมพิวเตอร์, ID10T, เลเยอร์ 8, PEBKAC, RTFM, ข้อผิดพลาดของผู้ใช้