หน่วยความจำกายภาพคืออะไร

หรือเรียกอีกอย่างว่า หน่วยความจำกายภาพหรือหน่วยความจำจริงหน่วยความจำกายภาพ เป็นคำที่ใช้อธิบายจำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่นหากคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ 64 MB สองโมดูลจะมีหน่วยความจำกายภาพรวม 128 MB

เงื่อนไขหน่วยความจำทางกายภาพ