Pentium II คืออะไร

Klamath ชื่อรหัสว่า Intel Pentium II 233 MHz เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 1997 ด้วยสล็อต 1 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมทางกายภาพใหม่ที่หุ้มแผงวงจรภายในกล่องพลาสติก การพัฒนาใหม่นี้อนุญาตให้ติดตั้งและถอดโปรเซสเซอร์ได้ง่าย อย่างไรก็ตามเจ้าของเมนบอร์ด Pentium ก่อนหน้านี้ไม่สามารถอัปเกรดเป็นชิปใหม่นี้ได้เว้นแต่ว่าเมนบอร์ดนั้นได้รวมส่วนต่อประสานที่ช่อง 1 ไว้ด้วย ความเร็วสัญญาณนาฬิกา Pentium II อยู่ในช่วง 233 ถึง 450 MHz

เงื่อนไข CPU