การทำให้เป็นมาตรฐานคืออะไร

การทำให้เป็นมาตรฐาน อาจหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. คำศัพท์ที่ใช้อธิบายชุดมาตรฐานที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องติดตาม

2. เมื่ออ้างถึงฐานข้อมูลการ ทำให้ เป็น มาตรฐาน เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายองค์ประกอบในฐานข้อมูลที่สามารถมีลักษณะที่ปรากฏอย่างน้อยหนึ่งรายการ

ข้อกำหนดฐานข้อมูล, มาตรฐาน