โปรแกรมควบคุมเมาส์คืออะไร

ไดรเวอร์เมาส์ คือ ไดรเวอร์ อุปกรณ์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับเมาส์ได้ โดยทั่วไปแล้วไดรเวอร์ของเมาส์นั้นมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ

ไดรเวอร์อุปกรณ์เงื่อนไขเมาส์