อะไรที่มากกว่า?

เพิ่มเติม อาจหมายถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. โดยทั่วไปหมายถึงบางสิ่งเพิ่มเติมหรือเพิ่มเติม

เคล็ดลับ: หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ในเว็บไซต์ของเราให้ผู้ดูแลเว็บของเราทราบ

2. มีคำสั่งเพิ่มเติมในบรรทัดคำสั่ง MS-DOS และ Linux ดูภาพรวมคำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งแต่ละคำสั่งเหล่านี้