MDF (กรอบการกระจายหลัก) คืออะไร?

ย่อมาจาก กรอบการกระจายหลัก MDF เป็นพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีฮาร์ดแวร์สำหรับฮับหลักของเครือข่าย

ตัวย่อคอมพิวเตอร์, ข้อกำหนดของเครือข่าย