วงจรลอจิกคืออะไร

วงจรลอจิก คือวงจรที่ทำหน้าที่ประมวลผลหรือควบคุมฟังก์ชั่นในคอมพิวเตอร์ วงจรนี้ดำเนินการกับข้อมูลเพื่อดำเนินการทางตรรกะ

ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์