เครื่องพิมพ์ Line คืออะไร

หรือเรียกอีกอย่างว่า เครื่องพิมพ์แบบแบนด์, เครื่องพิมพ์ โซ่, เครื่องพิมพ์แบบ ดรัม, และ เครื่องพิมพ์แบบบาร์เรลเครื่องพิมพ์ แบบ Line เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงที่สามารถพิมพ์ข้อความทั้งบรรทัดได้ในครั้งเดียว

เครื่องพิมพ์ประเภทนี้เร็วเกินไปที่จะวัดเป็นคำหรือตัวอักษรต่อนาทีและวัดเป็นเส้นต่อนาทีแทน ตัวอย่างเช่นเครื่องพิมพ์เส้นอาจสามารถพิมพ์ได้มากกว่า 3, 000 บรรทัดต่อนาที

เส้นข้อกำหนดการพิมพ์