หลักสำคัญน้อยที่สุดคืออะไร

บางครั้งตัวย่อเป็น LSD หลักสำคัญน้อยที่สุด คือตัวเลขต่ำสุดในตัวเลขซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของสตริง ตัวอย่างเช่นในหมายเลข 200 6 ตัว "6" เป็นเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด

ตัวย่อของคอมพิวเตอร์, Digit, บิตที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด, ตัวอักษรที่สำคัญน้อยที่สุด, หลักสำคัญที่สุด