ผู้นำคืออะไร

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ เว้นวรรคบรรทัด การนำหน้า คือช่องว่างระหว่างบรรทัด มันถูกกำหนดโดยการวัดระยะทางจากเส้นฐานของหนึ่งบรรทัดของข้อความไปอีกอันหนึ่งที่อยู่เหนือหรือใต้ โดยปกติแล้วส่วนนำคือ 120% ของความสูงของข้อความและวัดเป็นคะแนน

Kerning, Line, คำศัพท์การพิมพ์, ศัพท์โปรเซสเซอร์ Word