กระโดดคืออะไร

การกระโดด อาจอ้างอิงถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. Jump เป็นคำที่ใช้อธิบายกระบวนการเชื่อมต่อสองพินเข้าด้วยกันกับจัมเปอร์

2. ด้วย Prodigy การ กระโดด เป็นฟังก์ชันที่อนุญาตให้ผู้ใช้ไปที่หน้าแน่นอน

ไปคำ, คำฮาร์ดแวร์, คำหลัก