กล่องอัญมณีคืออะไร

อีกวิธีหนึ่งคือ กล่องอัญมณี เป็นชื่อของกล่องป้องกันพลาสติกที่บรรจุซีดีหรือดีวีดี รูปภาพเป็นตัวอย่างของกล่องซีดี Jewel ซึ่งเป็นกล่องพลาสติกแบบง่ายที่มีขนาดใหญ่กว่าซีดีที่มีการจับซีดีขนาดเล็กอยู่ตรงกลางเพื่อเก็บแผ่นดิสก์ บ่อยครั้งที่กล่องอัญมณีจำนวนมากมีซองกระดาษหรือใส่ด้วยรูปภาพหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีดี

เงื่อนไขซีดี