Jailbreaking คืออะไร

การแหกคุก เป็นวิธีการและคำศัพท์ที่นำมาใช้เป็นครั้งแรกในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ซึ่งทำให้ผู้ใช้ Apple iPhone และ iPod Touch สามารถเรียกใช้รหัสที่ไม่ได้รับอนุญาตบนอุปกรณ์ เมื่ออุปกรณ์ถูกเจลเบรคผู้ใช้สามารถเรียกใช้แอพพลิเคชั่นที่ไม่รองรับหรือจัดเตรียมโดย Apple; มักเป็นวิธีการรับแอพที่ละเมิดลิขสิทธิ์

แอพ, แฮ็ค, iPhone, เงื่อนไขความปลอดภัย