IOW (ในคำอื่น ๆ ) คืออะไร?

โดยทั่วไปแล้ว IOW มักใช้ในห้องสนทนา ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของการใช้สิ่งนี้

IOW คำนี้เป็นตัวย่อ

เงื่อนไขการแชท