Httperf คืออะไร

Httperf เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บเซิร์ฟเวอร์ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวินิจฉัยปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ Httperf สามารถใช้เพื่อช่วยสร้างเกณฑ์มาตรฐานทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาค รองรับโปรโตคอล HTTP / 1.1 และ SSL และสามารถขยายการวัดประสิทธิภาพใหม่ได้

เครื่องมือ httperf ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างคำขอ HTTP GET ซึ่งจะตรวจสอบอัตราการตอบกลับเพื่อกำหนดจำนวนที่ได้รับและความเร็วที่ได้รับ จากนั้นสร้างสรุปสถิติสำหรับใช้โดยผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์และผู้อื่นที่ต้องการดู ผลลัพธ์ที่แม่นยำสามารถรับได้เพียงกระบวนการเดียวต่อหนึ่งคอมพิวเตอร์

เงื่อนไขเครือข่าย