HQ (คุณภาพสูง) คืออะไร

ย่อมา จากคุณภาพสูง HQ อธิบายคุณภาพของวิดีโอเสียงพิมพ์หรือภาพที่ชัดเจนหรืออ่านง่าย

คำย่อคอมพิวเตอร์ HD