Hotfix คืออะไร

โปรแกรมแก้ไขด่วน เป็นคำที่ผู้ผลิตหรือนักพัฒนาใช้บ่อยเพื่ออธิบายการแก้ไขหรือการแก้ไขที่สำคัญในซอฟต์แวร์ สิ่งที่ทำให้โปรแกรมแก้ไขด่วนแตกต่างจากโปรแกรมแก้ไขก็คือมันถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับความต้องการของลูกค้าและไม่เผยแพร่สู่สาธารณะ

Hotfix นั้นใช้สำหรับระบบที่มีความสำคัญต่อภารกิจที่ทำงานไม่ถูกต้องหรือถูกปล่อยออกมาเพื่อให้นักพัฒนาทดสอบการแก้ไขก่อนที่จะเพิ่มลงในการอัพเดทสำหรับบุคคลทั่วไป

โปรแกรมแก้ไข, ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์, อัพเดต