Heuristic คืออะไร

ฮิวริสติก คำคุณศัพท์อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการค้นหาหรือทดลองแทนที่จะทำตามคำแนะนำสูตรหรือกระบวนการที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่นโปรแกรมป้องกันไวรัสอาจใช้การตรวจสอบด้วยการ วิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อช่วยระบุไวรัสหรือมัลแวร์ที่ไม่รู้จัก คำว่า ฮิวริสติก อาจถูกใช้เป็นคำนามโดยอ้างอิงถึงวิธีฮิวริสติก ตัวอย่างเช่น "โปรแกรมป้องกันไวรัสใช้ฮิวริสติกนวัตกรรมใหม่เพื่อระบุไวรัสใหม่"

ไวรัส Polymorphic ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย