การทำความสะอาดหัวคืออะไร?

การทำความสะอาดหัว เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำความสะอาดหัวอ่าน / เขียนบนดิสเก็ตต์ไดรฟ์โดยการกำจัดฝุ่นและวัสดุอื่น ๆ ออกจากหัวอ่าน / เขียน

ข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์, ส่วนหัว, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์