HDCP คืออะไร (การป้องกันเนื้อหาดิจิทัลแบนด์วิดธ์สูง)

ย่อมา จากการป้องกันเนื้อหาดิจิตอลแบนด์วิดธ์สูง HDCP เป็นรูปแบบการป้องกันที่พัฒนาโดย Intel มันถูกใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาเสียงและวิดีโอเดินทางผ่าน DVI, DisplayPort และ HDMI ทั้งหมดจากการคัดลอกหรือทำซ้ำ

HDCP มาตรการความปลอดภัยสามประการ

  1. การตรวจสอบความถูกต้องจะหยุดการส่งเนื้อหาไปยังอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  2. ข้อมูลที่ส่งผ่านสายเคเบิลที่เหมาะสมจะถูกเข้ารหัส
  3. อุปกรณ์ที่ถูกโจมตีจะถูกเพิกถอนกุญแจและไม่สามารถรับข้อมูลได้อีกต่อไป

ตัวย่อคอมพิวเตอร์, DRM, HDTV, เงื่อนไขความปลอดภัย