ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์คืออะไร

HDC อาจอ้างถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. ย่อเป็น HDC ตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์ เป็นวงจรที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและเขียนข้อมูลไปยังฮาร์ดไดรฟ์ HDC ยังทำหน้าที่เป็นบัสเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์เข้ากับส่วนประกอบอื่น ๆ ของคอมพิวเตอร์ วันนี้ฮาร์ดไดรฟ์มีคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในซึ่งโดยปกติจะเป็นแผงวงจรที่หุ้มด้านล่างหรือด้านหลังของไดรฟ์

ดังที่เห็นในภาพด้านบนของฮาร์ดไดรฟ์แล็ปท็อปด้านล่างของไดรฟ์มีแผงวงจรซึ่งมีตัวควบคุมฮาร์ดดิสก์

2. คำว่า hdc ยังเป็นชื่ออุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ ATA หลักในช่องที่สอง

ตัวย่อคอมพิวเตอร์, เงื่อนไขฮาร์ดไดรฟ์, เงื่อนไขเมนบอร์ด