โปรโตคอลกลุ่ม 4 คืออะไร

โปรโตคอลกลุ่ม 4 เป็นมาตรฐานสากลที่ ITU กำหนดขึ้นสำหรับการส่งและรับแฟกซ์ผ่านสาย ISDN

แฟกซ์, กลุ่ม 3, เงื่อนไขฮาร์ดแวร์, ISDN, ITU