Granularity คืออะไร

ความ ละเอียด อาจอ้างอิงถึงสิ่งต่อไปนี้:

1. Granularity เป็นคำที่ใช้อธิบายความชัดเจนของภาพที่ปรากฏ ยกตัวอย่างเช่นด้วยภาพบิตแมปจุดเล็ก ๆ ความละเอียดหรือความคมชัดของภาพจะดีขึ้น

2. หากการค้นหามีความต้องการหรือคำหลักไม่เพียงพออาจจำเป็นต้องทำการค้นหาให้ ละเอียด ยิ่งขึ้น หากต้องการค้นหาแบบละเอียดยิ่งขึ้นให้เพิ่มคำหลักเพิ่มเติมหรือทำการค้นหาขั้นสูง

คำศัพท์วิดีโอ