ฟีเจอร์คืออะไร

บางครั้งย่อว่า feat เป็น คุณลักษณะ พิเศษนอกจากนี้โดยค่าเริ่มต้นจะไม่เปิดใช้งานหรือรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่นฟีเจอร์ใหม่อาจเป็นความสามารถในการสะกดคำตรวจสอบเอกสารในโปรแกรมประมวลผลคำ

Add-on, ตัวย่อคอมพิวเตอร์, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์