คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไร?

บางครั้งเรียกว่า EM สเปกตรัม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นช่วงของความยาวคลื่นของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า รังสีแต่ละชนิดมีความถี่ของตนเองดังนั้นจึงให้ "ลายเซ็น" ของมันเอง คลื่นเหล่านี้รวมถึงวิทยุ, ไมโคร, อินฟราเรด, มองเห็นได้, รังสีอัลตราไวโอเลต, รังสีเอกซ์และรังสีแกมม่า ตัวอย่างเช่นคลื่นวิทยุจะใช้ในการส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์เช่น AM Radio เพื่อฟังการออกอากาศหรือเพลง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, สัญญาณรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า, ข้อกำหนดทางอิเล็กทรอนิกส์