เครื่องมือวาดคืออะไร

เครื่องมือวาด คืออุปกรณ์ที่ใช้กับแอปพลิเคชั่นการวาดภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวาดได้ทั้งการใช้กระป๋องสเปรย์ปากกาดินสอแปรงอากาศหรือเครื่องมือทาสีอื่น

แปรงแท็บเล็ตกราฟิก