สิ่งเจือปนคืออะไร

บางครั้งเรียกว่า dope สารเจือปน คือสิ่งเจือปนในซิลิคอนระหว่างการผลิตชิปคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มหรือลดการนำไฟฟ้า สารเจือปนอาจรวมถึงสารหนูพลวงบิสมัทหรือฟอสฟอรัส

เงื่อนไขอิเล็กทรอนิกส์, ซิลิคอน