ความแตกต่างระหว่างปุ่ม del และ Backspace คืออะไร?

ทั้งปุ่ม Del หรือ Delete และปุ่ม Backspace ใช้เพื่อลบข้อความ อย่างไรก็ตามเมื่อจัดการกับข้อความการกดปุ่ม Del จะเป็นการลบข้อความทางด้านขวาของเคอร์เซอร์และการกดปุ่ม Backspace จะเป็นการลบข้อความทางด้านซ้าย (ด้านหลัง) ของเคอร์เซอร์ ตัวอย่างเช่นหากคุณคลิกและทำให้เคอร์เซอร์อยู่ท้ายข้อความตัวอย่างด้านล่างและกด Delete จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีข้อความทางด้านขวา อย่างไรก็ตามหากคุณกดปุ่ม Backspace จุดสิ้นสุดของข้อความจะเริ่มถูกลบ

หมายเหตุ: สำหรับคอมพิวเตอร์ Apple Macintosh ที่ใช้แป้นพิมพ์ Apple ปุ่มลบจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับปุ่ม Backspace บนแป้นพิมพ์ PC แม้ว่าคีย์จะมีป้ายกำกับเป็นคีย์ "ลบ" แต่ก็ยังคงทำหน้าที่เหมือนกับปุ่ม "Backspace" กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อใช้แป้นพิมพ์ Apple ไม่มีปุ่ม Backspace เฉพาะปุ่มลบที่ลบข้อความทางซ้ายของเคอร์เซอร์ หากคุณต้องการลบข้อความทางด้านขวาเหมือนปุ่มลบบนพีซีให้กดปุ่ม Fn + Delete เพื่อลบข้อความทางด้านขวา

พื้นที่ปฏิบัติ

ปุ่ม del และ Backspace ยังมีความแตกต่างอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นเฉพาะปุ่มลบหรือลบเท่านั้นที่สามารถลบไอคอนไฟล์และโฟลเดอร์ได้ การกด Backspace เมื่อไฟล์หรือวัตถุอื่นถูกไฮไลต์ไม่ทำอะไรเลย