ไฟล์ข้อมูลคืออะไร

ไฟล์ข้อมูล คือ ไฟล์ ใด ๆ ที่มีข้อมูล แต่ไม่ใช่รหัส มันมีไว้เพื่อให้อ่านหรือดูเท่านั้นและไม่ได้ดำเนินการ ตัวอย่างเช่นหน้าเว็บนี้จดหมายที่คุณเขียนในโปรแกรมประมวลผลคำและไฟล์ข้อความถือว่าเป็นไฟล์ข้อมูลทั้งหมด

โปรแกรมอาจใช้ไฟล์ข้อมูลเพื่อรับข้อมูล ตัวอย่างเช่นไฟล์ข้อมูลอาจมีการตั้งค่าของโปรแกรมที่บอกโปรแกรมวิธีการแสดงข้อมูล

ไฟล์ที่ปฏิบัติการได้, ไฟล์, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์