CW (ตามเข็มนาฬิกา) คืออะไร

สั้น ตามเข็มนาฬิกา CW คือการหมุนหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุที่คล้ายกับเข็มนาฬิกาแบบดั้งเดิม เริ่มต้นจากด้านบนการหมุนแบบวงกลมจะเลื่อนไปทางขวาและจากด้านล่างการหมุนจะเลื่อนไปทางซ้าย ตัวอย่างเช่นเมื่อใส่หรือขันสกรูให้แน่นคุณจะหมุนไขควงไปทางขวา ภาพแสดงทั้งภาพประกอบตัวอย่างของทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาทั้งสอง

เคล็ดลับ: วิธีที่ง่ายในการจำวิธีปรับสกรูและลูกบิดคือคำพูดยอดนิยมที่พูดว่า

ตัวย่อคอมพิวเตอร์, ขวา, หมุน