ปุ่มคำสั่งคืออะไร

ปุ่มคำสั่ง เป็นวัตถุรูปภาพที่สามารถคลิกได้ซึ่งใช้กับระบบปฏิบัติการกราฟิก ตัวอย่างเช่นใน Microsoft Windows เมื่อคลิกปุ่มปิด (X ในมุมขวาบนของหน้าต่าง) Windows จะปิดหน้าต่างที่เปิด

เคล็ดลับ: ปุ่มคำสั่งไม่ควรสับสนกับปุ่มคำสั่งบนแป้นพิมพ์ Apple

ปุ่มเริ่มต้น, ข้อกำหนดของระบบปฏิบัติการ, ปุ่มกด