ลำดับเหตุการณ์คืออะไร?

ลำดับเหตุการณ์ เป็นวิธีการเรียงลำดับที่รายการถูกจัดเรียงตามเวลาที่เกิดขึ้น ในกรณีส่วนใหญ่รายการเหล่านี้คั่นด้วยวันที่หรือเวลาที่เฉพาะเจาะจงภายในวันที่ รูปภาพเป็นตัวอย่างของไฟล์ที่แสดงตามลำดับเวลาใน Microsoft Windows File Explorer ในตัวอย่างนี้เช่นไฟล์ระบบการจัดการไฟล์ส่วนใหญ่สามารถจัดเรียงตามลำดับเวลาโดยคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ "วันที่" หรือ "วันที่แก้ไข"

เงื่อนไขซอฟต์แวร์เรียงลำดับ