ARCnet คืออะไร

ย่อมาจาก เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทรัพยากรที่แนบมา ด้วย ARCnet เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นในปี 1977 โดย Datapoint Corporation เครือข่ายใช้สายโคแอกเชียลที่สามารถถ่ายโอนได้สูงสุด 2.5 MB ต่อวินาทีรองรับคอมพิวเตอร์ได้สูงสุด 256 เครื่องและขนาดเฟรมสูงสุด 516 ไบต์

ARCnetPlus เป็น ARCnet เวอร์ชันใหม่ที่สามารถถ่ายโอนสูงสุด 20 MB ต่อวินาที

ตัวย่อคอมพิวเตอร์, ข้อกำหนดของเครือข่าย