ย้ำคืออะไร

สำหรับการคำนวณนั้น การทำซ้ำ เป็นกระบวนการของชุดปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรหัสคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์การวนซ้ำหนึ่งรูปแบบคือการวนซ้ำ วนซ้ำรหัสจนกว่าจะตรงตามเงื่อนไขบางประการ ทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์ทำงานผ่านการวนซ้ำมันถูกเรียกว่าการวนซ้ำ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาการเขียนโปรแกรมจำนวนมากใช้การวนซ้ำเพื่อทำงานที่เฉพาะเจาะจงแก้ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่นำเสนอ

เงื่อนไขการเขียนโปรแกรม