ตัวจัดการขัดจังหวะคืออะไร

อีกทางเลือกหนึ่งเรียกว่า ตัวจัดการกับดักตัวจัดการ การ ขัดจังหวะ เป็นซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการเมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับการขัดจังหวะ

การขัดจังหวะ, ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์