ข้อยกเว้นคืออะไร

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อยกเว้น เป็นเงื่อนไขพิเศษที่พบในระหว่างการทำงานของโปรแกรมที่ไม่คาดคิดหรือผิดปกติ ตัวอย่างเช่นหากโปรแกรมพยายามเปิดไฟล์จากดิสก์ แต่ไม่มีไฟล์อยู่หรือมีข้อผิดพลาดในการอ่านดิสก์เงื่อนไขนี้เป็น ข้อยกเว้น ข้อยกเว้นจะต้องได้รับการคาดหวังจากโปรแกรมเมอร์และจัดการอย่างถูกต้องในรหัสโปรแกรมการดำเนินการโปรแกรมย่อยตามความเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดร้ายแรง ลักษณะของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้เรียกว่าการ จัดการข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นร้ายแรงข้อกำหนดการเขียนโปรแกรม